Vi søker prosjektsjef

Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til en bedrift med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. Selskapet har tre forretningsområder: leilighetsprosjekter, småhus og tomteutvikling. Vi er i dag en av Romerikes største boligutviklere, og vi har fokus på aksen Hamar-Moss og hele Oslos randsone. Våre kontorer ligger på Aurskog og på Skøyen i Oslo. Bakkegruppen har en portefølje med utviklingsprosjekter med samlet utviklingsverdi (ordrereserve) på 18 milliarder kroner, og vi skal nå styrke vår kompetanse og kapasitet ved å opprette en ny stilling som prosjektsjef for leilighetsprosjekter med kontorplass på Skøyen.

 

PROSJEKTSJEF - BOLIGUTVIKLING

Kommersiell boligutvikler med erfaring fra byggherrerollen

Du får det totale resultatansvaret for økonomi, fremdrift og kvalitet i egne leilighetsprosjekter fra utvikling til ferdig levert bolig.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Etablere og lede en prosjektorganisasjon med ressurser innen prosjektutvikling, prosjektering, produksjon, salg og tilvalg
 • Planlegge det daglige arbeidet og lede de ulike aktivitetene i prosjektenes fremdrift
 • Idé- og konseptutvikling, reguleringsprosesser og myndighetskontakt
 • Kontrahere og lede arkitekt, rådgivere, meglere og entreprenør
 • Videreutvikle våre gode relasjoner til etablerte og nye samarbeidspartnere
 • Ha kommunikasjonsansvar intern og eksternt med offentlige myndigheter, eksterne interessenter og kunder.

 

Kvalifikasjoner og kunnskap:

 • Høyere relevant utdannelse og solid erfaring fra byggherre
 • Relevant prosjekterfaring fra byggherre/boligutvikler
 • God erfaring med prosjektutvikling i tidlig fase, herunder reguleringsprosesser
 • Meget gode kunnskaper innen kalkyle, prosjektøkonomi, planlegging og målstyring
 • Kunnskap om lover, forskrifter og myndighetskrav
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.

 

Vi er en liten og fleksibel organisasjon med korte beslutningsveier som leder våre prosjekter. Du må ha et stort engasjement for utvikling og gjennomføring av komplekse boligprosjekter og du er initiativrik, strukturert og beslutningsdyktig. I Bakkegruppen er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, og det forventes at du fyller hele rollen som prosjektsjef.   

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via «søk her».

 

Kontaktperson: Johnny Aastad, partner i Compass Human Resources, ja@compass.no, mobil: 909 80 198